Αίθουσα τέχνης Γιώργου Οικονόμου

Αίθουσα τέχνης Γιώργου Οικονόμου

Ο δημόσιος εκθεσιακός χώρος με την ιδιωτική συλλογή του Γιώργου Οικονόμου βρίσκεται στη Κηφισίας 80 στο Μαρούσι και άρχισε να λειτουργεί το 2012, πραγματοποιώντας πολλές εκθέσεις ετησίως, συχνά σε συνεργασία με διεθνή ιδρύματα και επιμελητές.

Με ρίζες στην ιστορία, την κοινωνική συνείδηση και την αισθητική, η συλλεκτική δραστηριότητα άρχισε να εξελίσσεται τη δεκαετία του 1990 με επίκεντρο την ευρωπαϊκή τέχνη των αρχών του εικοστού αιώνα και επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει ένα σημαντικό μέρος της μεταπολεμικής και της σύγχρονης τέχνης.

Αντανακλώντας το ενδιαφέρον για κοινωνικόπολιτισμική ευαισθητοποίηση και τον ιστορικό διάλογο, τα έργα αυτά στοχεύουν στη δημιουργία νέων ευκαιριών για το κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό να ασχοληθεί με την τέχνη.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s